News at golfmarnoch :: News Articlesgolf.be - JUNE 2008

Made in Belgium

Dimitri van Hauwaert van Diamond Golf Architects is de architect die betrokken was bij het grootse project om 65 bunkers op de Championship Course van Royal Antwerp Golf Club opnieuw aan te leggen. In 2008 werden de werkzaamheden beëindigd. Steve Marnoch fungeerde als consultant-architect.

Overbodige bunkers werden verwijderd, andere werden geherstructureerd en fi jn afgewerkt. Men bracht graszoden en zand aan en creëerde opnieuw heidezones met duinen.

Oorspronkelijk werd het terrein ontworpen door twee uitstekende architecten, Willie Park jr. en later, in 1929, breidde Tom Simpson het uit met 9 holes. Het is het tweede oudste golfterrein op het Europese vasteland, na Pau in Frankrijk.

Bij Royal Antwerp passen alle holes perfect in de omgeving. Tom Simpson zag "zijn werk niet louter als een kunst, maar ook als een wetenschap", wat Dimitri uitermate interessant vindt, aangezien een heel aantal architecten tegenwoordig misschien net het tegengestelde zou suggereren.

De idee achter de omvorming of restauratie van Royal Antwerp was een "klassieke" stijl te creëren maar tegelijkertijd nodeloos onderhoud te vermijden. Er beïnvloewaren maar weinig oorspronkelijke bunkers, maar het was deze stijl die Dimitri opnieuw wilde laten herleven. Nu is het precies door deze stijl te willen herscheppen dat er een tweespalt kon ontstaan tussen het klassieke enerzijds en het onderhoudsvriendelijke anderzijds, maar Dimitri heeft erg zijn best gedaan om dit probleem op te lossen. De eerste stap was een grondige studie van alle bunkers op het terrein. Elke bunker werd gefotografeerd en ten slotte werden de voorgestelde vormen op de grond aangeduid en gefotografeerd ter informatie en referentie van Dimitri zelf. Bij de markering van de bunkers besteedde men zeer veel aandacht aan de vormen, de stijl, de bodem en toegangspunten voor het onderhoudsmateriaal. Er werd ook rekening gehouden met de wens om inheemse heide op sommige wanden te gebruiken, de integratie van kleine pot bunkers alsook die van andere, om zo de strategie van de hole te beïnvloewaren Door sommige greenside bunkers aan te passen werd het mogelijk om een aantal greens te vergroten en zo nieuwe en bijzonder spannende pin posities te creëren.

Restauratie en verbetering van een historisch golfterrein.

Bij de formulering van zijn voorstellen was Dimitri steeds de status van Royal Antwerp indachtig en besefte hij hoe belangrijk het was dit project van de eerste keer te doen slagen.

Er werd een volledige en uitgebreide studie van elke hole gedaan waarbij een visie werd gegeven op elke afzonderlijke hole met een gedetailleerd verslag over de vormen en positie van de bunker alsook over de strategie van de hole. Dimitri zorgde zelfs voor een fotomontage van de stijlen die hij zou creëren.

1888: 18 holes van 6140 m lengte en 9 holes van 2264 m lengte. 17/20 in de Peugeot golf Guide 2008-2009.

Op Royal Antwerp was de vorm van de bestaande bunkers volkomen verloren gegaan; er waren er zelfs die totaal buiten positie lagen waardoor enkel de slechtste slagen afgestraft werden. Ze vormden bovendien een voortdurende kostenpost om ze te onderhouden.

Doorheen de jaren waren ze hun oorspronkelijke vorm verloren door kleine aanpassingen en het normale onderhoud van de rand zodat de eigenlijke zandzone uitgebreid was tot ver buiten wat de oorspronkelijke bunkerrand was. Bijgevolg was er ook geen relatie meer met de omgevingstopografi e, zoals de relatie ten opzichte van de putting green en hun invloed op de pin posities en de strategie van de hole.

Door het verlies van de stijl of identiteit van de bunker was het algehele karakter van het golfterrein verloren gegaan en dat had gevolgen voor de algehele harmonie. De bunkers waren groter en groter geworden en hun buitenkanten waren zodanig verzand dat de zacht rollende balletjes niet eens meer in de bunkers rolden. Niettemin stemde men het terrein in 2007 toch nog naar de eerste plaats in België -samen met de Royal Zoute Golf Club- (Peugeot Guide), waardoor Dimitri eens te meer besefte dat hij dit project van de eerste keer moest doen slagen.

Bij de nieuwe bunkers zijn de zandzones veel kleiner en volgens Dimitri passen ze erg goed in het landschappelijke karakter van de site.

Tijdens het onderzoek dat Dimitri en Steve ter voorbereiding van de renovaties deden, ontdekten ze prachtige zones met oorspronkelijke vormen. Net buiten de randen vonden ze enkele greens die verloren waren gegaan door de jaren heen door de groei van kreupelhout en bomen. Bomen en vegetatie die op een golfbaan groeien, vormen een aanhoudend probleem op veel terreinen. Men moet deze groei voortdurend in het oog houden en met een lange termijnstrategie onder controle houden. Heel wat prachtige golfterreinen met heideen parkzones hebben een groot stuk van dit heidelandschap verloren door de ongecontroleerde en zelfs onopgemerkte groei van bomen.

Een correcte vorm van de zandzones was heel belangrijk. Aangezien men het noodzakelijke onderhoud zo minimaal mogelijk wilde houden en tegelijkertijd een oude stijl ontwikkelen, werd er uitsluitend gebruik gemaakt van festuca uit de buurt bij de heraanleg van graszoden of op de bunkerwanden. Op die manier moet het gras op de slagvlakken van de bunkers aanzienlijk minder gemaaid worden – een grote stap vooruit voor Royal Antwerp die warm onthaald wordt door de greenkeepers. Zoals we eerder al zegden, verhinderden de oude bunkers soms dat de balletjes in het zand vielen. De nieuwe stijl zal nu de ballen verzamelen binnen de hindernis in een platte bodem. De heraanleg van de zandzones maakt het mogelijk om iets dichter bij de bunkers te komen met de grasmaaiers zodat het gras goed kort blijft en de ballen in het zand samenkomen.

Bij de vormgeving van de bunkers moesten de tenen en glooiingen er authentiek uitzien. Dit is normaal bij andere ontwikkelingen waar er zo veel, indien niet meer, werk is aan de glooiingen en wanden van de bunker.

"Dit is een ijzeren hand in een fl uwelen handschoen. De opvallend intelligente lay-out, de bijzonder strategische bunkering en de aanwezigheid en het gebruik van bomen en heide vormen een voorbeeld voor alle hedendaagse ontwerpers." Peugeot Golf Guide 2008-2009.

Dan heb je architecten met ervaring en visie nodig die aan de zijde van een aannemer werken met de nodige ervaring en inzicht om deze ruige en onregelmatige vormen te creëren. Bij Royal Antwerp heeft Dimitri een beroep gedaan op Andrew Jeffrey en zijn team van Golftech Gmbh en hij is bijzonder opgetogen over het resultaat. Het loont om met ervaren aannemers te werken!

Op sommige plaatsen heeft men bestaande zwenkgrasmatten van nabijgelegen zones uitgegraven en voorzichtig op de glooiingen geplaatst, al of niet met heide. Zo kon men de nieuwe bunkers een 'ouder' uitzicht geven en kon men het karakter van de site bewaren. Dit is geen nieuwe techniek en Steve had het voorrecht gelijkaardige projecten uitgevoerd te hebben, als co-directeur van Gaunt & Marnoch, in Groot-Brittannië onder andere op vooraanstaande terreinen als West Hill en Worplesdon. Op het terrein van Royal Antwerp waren er aanvankelijk heel wat stukken heide verloren gegaan door oprukkende bomen. Royal Antwerp heeft een speciaal heideprogramma waarbij er grote stroken van de bestaande voedingsrijke bodem worden geschraapt om de heidezaadbanken die eronder liggen – en soms tot 75 jaar inactief zijn – vrij te maken. Voor een golfterreinarchitect betekent dit zo veel als goud vinden. Het is namelijk een prachtige troef op een golfterrein en het is best het te benutten, als het er is, want het zal het terrein en de hele golfervaring verrijken.

Indien u twijfelt aan de intrinsieke kenmerken en het potentieel van uw golfbaan, vraag dan raad aan een ervaren golfarchitect.

< Back

golfmarnoch would be delighted to discuss your individual requirements.

Email :: info@golfmarnoch.com or simply click here to submit your request and receive a complementary guide - 'The perfect approach to planning a golf course by golfmarnoch'.

golfmarnoch Limited
Wicksop View :: The Park :: Bakewell
Derbyshire :: DE45 1ET
Tel :: +44 1629 814 891
Office Map / Directions

Spanish Office
Avenida Litoral s/n
Edificio Vistamar Local 1
29680 Estepona :: Malaga
Tel :: +34 952 808476
Map / Directions